Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Forsvarsdepartementet
Kommunenes sentralforbund
Legeforeningen
HELFO
Helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens helsepersonellnemnd
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell