Høringsinstanser

Høringsinstanser

Akademikerne

Datatilsynet
Den Norske Kinesiologiforening
Den Norske Legeforening
Departementene

Fagforbundet
Fellesorganisasjonen FO
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkesrådet for funksjonshemmede

Helsedirektoratet

Idrettens helsesenter

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Konkurransetilsynet

Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard
Landets fylkeskommuner
Landets helseforetak
Landets kommuner
Landets regionale helseforetak
Landets høyskoler (m/helse fagl. utdannelse)
Landets pasientombud
Landets universiteter
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Nettverket for private helsevirksomheter
Norges Handikapforbund
Norges Naprapatforbund
Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin
Norsk Forskerforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Osteopatforbund
Norsk Pasientforening
Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norske Rosenterapeuters Forening

PARAT Helse
PRISY – Privatsykehusenes fellesorganisasjon
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)

Sametinget
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn

UNIO
Universitets- og høyskoleutdannedes forbund
Utdanningsforbundet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)