Høringsinstanser

Actis
Akademikerne
Anonyme alkoholikere, Servicekontoret
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF)
AS Vinmonopolet
Av-og-til
Barneombudet
Blå Kors
Bryggeri- og drikkevareforeningen
Datatilsynet
De norske lenker
Den norske legeforening
Departementene
Det Hvite Bånd
Det Norske Totalavholdsselskap
Fagrådet innen rusfeltet i Norge
Familieklubbene
Fondet for Forskning og Folkeopplysning om Edruskap
Forbrukerombudet
Forbundet mot rusgift
FORUT
Frelsesarmeen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Handelens ølsalgsråd
Helsedirektoratet
IOGT-Norge
Juba
Juvente
Kirkens Bymisjon
Kirkens sosialtjeneste
Konkurransetilsynet
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Landets fylkesmenn/Sysselmannen på Svalbard
Landets kommuner
Landets politidistrikt
Landsforbundet mot stoffmisbruk
Landsforeningen for utekontakter
Landslaget for rusfri oppvekst
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
MA - rusfri trafikk og livsstil
Mattilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges Colonialgrossisters forbund
Norges handikapforbund
Norske Vinklubbers forbund
Norsk helse- og avholdsforbund
Norsk Narkotikapolitiforening
Norske Jernbaners Avantgard
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
NHO Reiseliv
Pilsens venner
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Samarbeidsforum for norske kollektiv
Små alkoholprodusenters forening
Statens helsetilsyn
Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Ungdom mot narkotika
UNIO
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF)
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)