Høringsinstanser

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Departementene

Helsedirektoratet

Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Landets fylkesmenn

Landets kommuner

Landets pasient- og brukerombud

Landslaget for offentlige pensjonister

Pensjonistforbundet

Seniorsaken i Norge

Statens helsetilsyn

Statens seniorråd

Stortingets ombudsmann for forvaltningen