Høringssvar

Finnmarkssykehuset

Norsk Sykepleierforbund

Helse Sør-Øst RHF

Legeforeningen

Helsedirektoratet

Klima- og miljødepartementet (ingen merknad)

Til toppen