Rapporter og planer

Nasjonal helseplan

Nasjonal helseplan

I Soria Moria-erklæringen ble det lagt opp til at Stortinget skal få til behandling en nasjonal helseplan hvert fjerde år, og at fylkeskommunene skal delta i utarbeidelsen av planen. Nasjonal helseplan (2007 – 2010) skal legges fram i tilknytning til St.prp. nr. 1 (2006-2007).

Særtrykk av Nasjonal helseplan i PDF-fomat

National Health Plan for Norway (2007–2010)

Innledende del av Nasjonal helseplan. Samisk

Pressemelding Nr.: 58 (06.10.2006) Nasjonal helseplan viser veien videre

Organisering og prosess

Arbeidet med Nasjonal helseplan er prosjektorganisert i Helse- og omsorgsdepartementet. Departementet har lagt opp til en omfattende dialog med sentrale interessentgrupper (landets fylkeskommuner og kommuner, KS, brukerorganisasjoner, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner etc). Mer…


Rammer for planen

I Soria Moria-erklæringen ble det lagt opp til at Stortinget skal få til behandling en nasjonal helseplan hvert fjerde år, og at fylkeskommunene skal delta i utarbeidelsen av planen. Nasjonal helseplan (2007 – 2010) skal legges fram i tilknytning til St.prp. nr. 1 (2006-2007). Mer…