Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2008

Pressemeldinger
Pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

Dokumenter
St.meld. nr. 2 (2007-2008) Revidert nasjonalbudsjett 2008 (foreløpig utgave, PDF)
St.prp. nr. 57 (2007-2008) Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2009 (foreløpig utgave, PDF)
St.prp. nr. 59 (2007-2008) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2008 (foreløpig utgave, PDF)