Statsbudsjettet 2009

Regjeringens tiltakspakke 2009

Regjeringens forslag til tiltak mot finanskrisen blir lagt fram mandag 26. januar kl. 11.00.

Pressemelding
Mer penger til vedlikehold av sykehus og flere plasser i sykehjem og omsorgsboliger

Pressemeldinger fra alle departementene


Statsbudsjettet 2009 ble lagt frem 7. oktober kl. 10.00.

Dokumenter
St.prp. nr. 1 (2008-2009) - Helse- og omsorgsdepartementets fagproposisjon
Regjeringens budsjettforslag Stortingsproposisjon nr. 1 (2008-2009)
Presentasjon av helse- og omsorgsbudsjettet (PDF)
Til toppen