Revidert nasjonalbudsjett 2012

Budsjettdokumenter:

  • Meld. St. 2 (2011–2012) Revidert nasjonalbudsjett 2012
  • Prop. 111 S (2011-2012) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2012
  • Prop. 110 S (2011-2012) Kommuneproposisjonen 2013
  •  

    Til toppen