Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilleggsbrev 2019 HDIR

1. Masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie.pdf

2. Oppfølging av budsjettvedtak for medisinsk forbruksmateriell.pdf

3.

4. Trepartssammensatt arbeidsgruppe - Handlingsplan for allmennlegetjenesten i kommunene.pdf

5. Tillegg til tildelingsbrev nr. 5 - Oppdrag knyttet til oppsummering og evaluering av De.pdf

6. Leve hele livet.pdf

7.Tillegg nr. 7 - Spesialistutdanning av tannleger som en integrert samarbeidsmodell.pdf

8. Rettelse kap. 765 post 73.pdf

9. Pasientreiseregelverket - beskrivelse av oppdrag.pdf

10. Tillegg til tildelingsbrev nr.10 for 2019.pdf

11. Tillegg 11 - Statsbudsjettet 2019 - kapittel 740 Helsedirektoratet.pdf

12. Statsbudsjett 2019 – Tillegg til tildelingsbrev nr. 12 – Videreføring av Kompet.pdf

13. Tillegg 13 - Kjeveortopedi - kriterier for stønadsberettiget behandling.pdf

14. Tillegg til tildelingsbrev nr. 14 - Oppfølging av tilbakeføringsstrategien.pdf

15. Tillegg til tildelingsbrev nummer 15 for 2019.pdf

16. Tillegg til tildelingsbrev nr.16 - Tildeling av midler på legemiddelområdet.pdf

17. Tillegg til tildelingsbrev nr. 17.pdf

18. Leve hele livet.pdf

19.

20. Tillegg til tildelingsbrev nr 20 til Helsedirektoratet - Førerkort (L)(1448632).pdf.pdf

21. X

22. X

23. Tillegg til tildelingsbrev nr. 23.pdf

24. Tillegg til tildelingsbrev nr. 24.pdf

25.

26.

27.Tillegg nr. 27 - Vurdering av anmodninger fra enkelte personellgrupper om å bli omfattet av helsepersonel.pdf

28. Tillegg nr. 28 til tildelingsbrev for 2019 – Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin (1454501).pdf

29.Tillegg til tildelingsbrev nr 29 Utredning av barnehospice.pdf

30.Tillegg til tildelingsbrevet nr. 30. Oppdrag om å følge opp aldersvennlig Norge.pdf

31.Tillegg til tildelingsbrev nr. 31. Strategi for foreldrestøtte og samarbeidsstrategi.pdf

32.Tildelingsbrevet for 2019 - tillegg nr. 32 - overførte midler fra 2018 til 2019.pdf

33.

34.Tillegg til tildelingsbrev nr. 34 Prosess for etablering og mandat for Alis-kontor.pdf

35.

36.Tillegg til tildelingsbrev nr. 36- Pårørendestrategien.pdf

37. Tillegg nr. 37 - pilot om personalbytte Alta-Hammerfest.pdf

38.

39.

40. Førerkort for tunge klasser for personer med syn på ett øye

41.

42. Tillegg nr. 42 - Vaksinasjon av helsepersonell.pdf

43.

44. Tillegg nr. 44. E-konsultasjon som grunnlag for å vurdere arbeidsufør.pdf

45.

46. Tillegg nr. 46 – Opplæring av pasient- og brukerombudene i forbindelse med ikraftsetting av lovendringer som utvider pasient- og brukerombudenes arbeidsområde til å omfatte fylkeskommunale tannhelsetjenester

47. Tillegg nr. 47 Felles retningslinjer i saker om personer over 18.pdf

48. Tillegg nr. 48 Behovsbeskrivelse sammenhengende tjenester for Alvorlig sykt barn jf. Digitaliseringsstrategien

49. 

50. Tillegg nr 50 Barn som begår eller står i fare for å begå kriminalitet.pdf

51. Tillegg nr. 51 Kartlegging av samarbeidsmodeller mellom legekontor og.pdf

52. 

53. Tillegg nr 53 - Oppdrag om å belyse hva endringer i kompleksitet.pdf

54. Tillegg nr. 54 Oppfølging av WHOs the International Year of the .pdf

55. Tillegg nr. 55 oppfølging av forslag om endring av prosedyrer fo.pdf

56. 

57. Tillegg nr. 57 - Egenandel ved prevensjon for kvinner i LAR

58.

59.

60. Tillegg nr. 60. Ikke-kliniske oppgaver som fastlegen kan slutte  å gjøre 

61.

62. Tillegg nr. 62 Oppfølging av rapport om nasjonal legemiddelberedskap

 

 

Til toppen