Tilleggsbrev HDIR 2020

Tilleggsbrev HDIR 2020

Tillegg nr. 1 - Informasjon om hjelpetilbud (L)(1594428).pdf

Tillegg nr. 2 til tildelngsbrev 2020 til Helsedirektoratet - evaulering av Opptrappingsplan fo (L)(1603681).pdf

Tillegg nr. 3 Korreksjon av tildelinger på kap. 765. (L)(1613583).pdf

Tillegg nr. 4 Videreføring av nasjonal lederutdanning (L)(1615452).pdf

Tillegg nr. 5 Korrigering av ramme for tilskudd til kommunalt rusarbei (L)(1621408).pdf

Tillegg nr. 6 2020 til Helsedirektoratet - rett til rekvirering av inf (L)(1622607).pdf

Tillegg nr. 7 – Vedr. oppdrag i tildelingsbrevet – Krav og virkemidle (L)(1624898).pdf

Tillegg nr. 8 - Kartlegging av desentraliserte og deltidsbasert (1744105).pdf

Tillegg nr. 9 2020 til Helsedirektoratet - overtredelsesgebyr (L)(1667764).pdf

Tillegg nr. 10 - presisering av oppdrag - opptrappingsplan for barn o (L)(1635396).pdf

Tillegg nr. 11 - innspill til nasjonal alkoholstrategi (L)(1670394).pdf

Tillegg nr. 12 til tildelingsbrevet - posteringsfullmakt kap. (L)(1645962).pdf

Tillegg nr. 13 til tildelingsbrevet for 2020 - Oppfølging av Prop. 6 (L)(1642041).pdf

Tillegg nr. 14 til tildelingsbrevet for 2020 - Etablering av senter (L)(1661590).pdf

Tillegg nr. 15 (L)(1661589).pdf

Tillegg nr. 16 - kjeveortopedi - tannregulering (L).pdf

Tillegg nr 17 (L)(1679018).pdf (UO, jf. Offl. § 20, 1. ledd bokstav c)

Tillegg nr. 18 (L)(1685786).pdf

Tillegg nr. 19 - omlegging av Rask psykisk helsehjelp.pdf

Tillegg nr. 37 - Utprøving av triageringsverktøy.pdf

Tillegg nr. 41 Digi-ung.pdf

Tillegg nr. 46 - Høring om autorisasjon av nye
helsepersonellgrupper (UO § 15.1)

Tillegg nr. 47 - Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029 - konk.pdf

Tillegg nr. 48 - Gjennomføring av mulighetsstudie for antibiotika (1739934).pdf

Tillegg nr. 49 - Anslag på privatpraktiserende behandleres inntekt (1744011).pdf

Tillegg nr. 51 - oppdrag om evaluering av tannhelsetilbudet til personer (1748532).pdf

Tillegg nr. 52 – presisering av oppdrag om oppfølging av tiltak i Opptra (1758400).pdf

Tillegg nr. 53 - Økonomiske konsekvenser av midlertidige takster (1759809).pdf

Tillegg nr. 54- Presisering og tillegg til oppdrag til Helsedirektoratet om gjennomføring a (1764203).pdf

Tillegg nr. 55 - Gjennomgang av takster i fastlegeordningen (L)(1765577).pdf

Tillegg nr. 56 Oppdrag om videreføring av pilot med tverrsektoriell beredskapsordning  med (1764970).pdf

Tillegg nr. 57 - Oppdrag om innhenting av informasjon om egenbetaling .pdf

Tillegg nr 58 (1767804).pdf

Tillegg nr. 60 - rettsmedisinsk kompetanse i Norge - videre prosess (1777844).pdf

Tillegg nr. 61 - Utrede et lavterskeltilbud til barn og unge som står i fare for å begå pro (1776081).pdf

Tillegg nr. 62 - Introduksjonsavtaler(1778730).pdf