Høringsinstanser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Finansdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet

Brønnøysundregistrene
Kredittilsynet
Norges Bank
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Statistisk sentralbyrå
ØKOKRIM

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer
Aksjonærforeningen
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Det norske Veritas
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Maskinentreprenørenes Forbund
Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norges Kreditorforbund
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Rederiforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Inkassobyråers Forening
Norske Regnskapsøkonomers forening
Norske Sivilingeniørers Forening
Norske Siviløkonomers Forening
Norsk Investorforum
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Sparebankforeningen i Norge
Styreakademiet

Universitetet i Bergen, Juridisk fakultet
Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet
Universitetet i Tromsø, Juridisk fakultet
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund