Høringsinstanser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Helsedepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utdannings- og forskningsdepartementet
Utenriksdepartementet

Sametinget
Høyesterett
Oslo tingrett

Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Norges Eksportråd
Norges Landbrukshøgskole
Patentstyret
Plantesortsnemnda
Regjeringsadvokaten
Statens veiledningskontor for oppfinnere

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø

Den norske Advokatforening
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Forskningsråd
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse
Norsk Forening for Industriens Patentingeniører
Norsk Oppfinnerforening
Norske Patentingeniørers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund