Høringsinstanser

Assuranceforeningen Skuld

CEFOR

De sjøkyndiges forbund

Den Norske Advokatforening

Den norske stats oljeselskap AS

Esso Norge AS

Finansdepartementet

Fiskebåtredernes Forbund

Fiskeridepartementet

Forbrukerombudet

Fraktefartøyenes Rederiforening

Gard Services AS, Arendal

Greenpeace Norge

Intertanko

Kredittilsynet

Logistikk- og Transportindustriens Landsforening

Miljøstiftelsen Bellona

Miljøverndepartementet

Nordisk institutt for sjørett

Nordisk Skibsrederforening

Nordland Fylkes Fiskarlag

Norges Fiskarlag

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Rederiforbund

Norsk Petroleumsinstitutt

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Norske Maritime Leverandører

Norske Shell AS

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Oljeindustriens Landsforening

Rederienes Landsforening

Samferdselsdepartementet

Sjøfartsdirektoratet

Sjøtrygdgruppen

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Utenriksdepartementet