Høringsinstanser

Justis- og politidepartementet v/Lovavdelingen

Olje- og energidepartementet

Finansdepartementet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Politidirektoratet (POD)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Energibedriftenes landsforening (EBL)

KS Bedrift

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Norges Elektroentreprenørforbund (NELFO)

Nemko Certification AS

EL & IT Forbundet

Norsk Elektroteknisk komité (NEK)

Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)

Norske Sivilingeniørers Forening (NIF)

Rådgivende Ingeniørers Forening ANS

Fellesforbundet

Elektroforeningen

Elektroindustriens Bransjeforening (TBL-Elektro)

IKT- Norge

Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering (IFEA)

Norsk Eltakst forbund

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)

Forbrukerrådet