Høringsinstanser

Affitech

Alpharma AS

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Axis Biochemicals AS

Axis-Shield AS

Bergen Medikal AS

Biokjemi Norge

Biosence Laboratories AS

BioSoft AS

Bioteknologinemnda

Bioteknologisenteret

Den norske Advokatforening

Den norske Lægeforening

Det Norske Radiumhospitalet

Dynal Biotech ASA

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forskerforbundet

Forskningsparken i Ås

Forskningsparken på Gaustad

Forum for Utvikling og Miljø

Haukeland universitetssykehus

Helsedepartementet

Human-Etisk Forbund

Høyesterett

Institutt for biokjemi

Institutt for bioteknologi

Intervet-Norbio (Bergen)

Konkurransetilsynet

Kultur- og kirkedepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Legemiddelindustriforeningen

Natumin Pharma ASA

Natural

NORAD

Norges Eksportråd

Norges Farmaceutiske forening

Norges Forskningsråd

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norsk Bedriftsforbund

Norsk folkehjelp

Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse

Norsk Forening for Industriens Patentingeniører

Norsk Hydro ASA

Norsk Oppfinnerforening

Norske Patentingeniørers Forening

Nutri Pharma

Nycomed Amersham

Nærings- og handelsdepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo tingrett

Patentstyret

Regjeringsadvokaten

Regnskogsfondet

Rikshospitalet

Sametinget

Senter for utvikling og miljø

Statens helsetilsyn

Statens institutt for folkehelse

Statens legemiddelverk

Statens veiledningskontor for oppfinnere

Stiftelsen Genesis

Ullevål universitetssykehus

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Utdannings- og forskningsdepartementet

Utenriksdepartementet

Verdens Naturfond/WWF Norge

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Hvis høringsnotatet trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten