Høringsinstanser

Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Sosialdepartementet
Utenriksdepartementet

Datatilsynet
Folketrygdkontoret for utenlandssaker
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Toll- og avgiftsdirektoratet
Trygdeetatens innkrevingssentral

Skattefogden i Oslo og Akershus

Oslo byfogdembete
Stavanger byfogdembete
Bergen byfogdembete
Trondheim byfogdembete

Underfogden i Fredrikstad
Namsmannen i Sandefjord

Asker og Bærum politidistrikt
Østfold politidistrikt
Agder politidistrikt
Rana politidistrikt
Politiet i Vadsø

Den Norske Advokatforening
Norges lensmann og politilederlag
NKK Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Finansnæringens hovedorganisasjon
Gjeldsoffer-Alliansen
Norske Inkassobyråers Forening