Høringsinstanser

Amnesty International Norge

Barneombudet

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dataforening

Den norske Dommerforening

Departementene

Det juridiske fakultet, UiB

Det juridiske fakultet, UiO

Det juridiske fakultet, UiTø

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

Domstoladministrasjonen

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forsvarergruppen av 1977

Generaladvokaten

Høyesterett

Institutt for rettsinformatikk, UiO

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss Hjelpa i Nord-Norge

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Konkurransetilsynet

Kontor og Datateknisk Landsforening

Kredittilsynet

Lagmannsrettene

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

NetCom GSM AS

Norges Juristforbund

Norges Lensmannslag

Norsk forening for Jus og EDB

Norsk forening for kriminalreform (KROM)

Norsk Senter for Menneskerettigheter

Norsk Tele- og Informasjonsbrukerforening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Oslo tingrett, Asker og Bærum tingrett, Bergen tingrett, Ryfylke tingrett, Sunnmøre tingrett, Nord-Troms tingrett

Politidirektoratet

Politiembetsmennenes Landsforening

Politiets fellesforbund

Politiets sikkerhetstjeneste

Redd Barna

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Statsadvokatembetene

Statsadvokatenes forening

Straffedes organisasjon i Norge (SON)

Tele2 Norge AS

Telenor

ØKOKRIM

Hvis høringsnotatet trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten