Høringsinstanser

Finansdepartementet
Helsedepartementet
Kultur- og kirkedepartementet

Riksadvokaten
Hordaland statsadvokatembeter

Barneombudet
Den Norske Advokatforening
Den norske lægeforening
Dopingseksjonen, Aker Sykehus
Fritt Helsevalg (FVH)
Kriminalpolitisentralen
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Idrettsforbund
Norsk forening for helhetsmedisin (NFHM)
Norsk Idrettsmedisinsk Institutt
Politidirektoratet
Politiets Fellesforbund
Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning, Nasjonalt Folkehelseinstitutt