Høringsinstanser

Departementene

Fylkesmennene

Sametinget

Fylkeskommunene

Sivilombudsmannen

Riksadvokaten

Politidirektoratet

Direktoratet for naturforvaltning

Toll- og avgiftsdirektoratet

Oslo kommune

Bergen kommune

Trondheim kommune

Enebakk kommune

Grue kommune

Nedre Eiker kommune

Nittedal kommune

Oppdal kommune

Salangen kommune

Vefsn kommune

Barneombudet

Forsvarets hundeskole

Reindriftsforvaltningen

Reindriftsstyret

Rådet for dyreetikk

Den norske Advokatforening

Den norske Veterinærforening

Dyrebeskyttelsen i Norge

Dyrenes Venner

Dyreombudet

Ellingsrud hundeklubb

Foreningen for omplassering av dyr

Foreningen for Hundeomplassering

Friluftslivets fellesorganisasjon

Fuglehundklubbenes Forbund

Jakthundrådet

Kommunenes sentralforbund

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Natur og Ungdom

NOAH for dyrs rettigheter

Norges Bondelag

Norges hundekjørerforbund

Norges Hunder Landsforbund

Norges Jeger og fiskerforbund

Norges Landbrukshøyskole

Norges Naturvernforbund

Norges Skogeierforbund

Norges Velforbund

Norges Veterinærhøgskole

Norges Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Adferdsgruppe for Selskapsdyr (NAS)

Norsk Hundetrenerforening, Solbergmoen

Norsk Kennel Klub

Norsk politihundlag

Oslo hundeskole

Redd Barnas Rettighetssenter

Verdens Naturfond (WWF Norge)

Norsk Terrier Klub og Komiteen for å bevare amerikansk staffordshire terrier v/ Kirsten Svendsen

Foreldregruppen v/ Roger Åsheim