Høyringsinstanser

Departementene
Fylkesmennene
Lotteritilsynet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Forbrukerrådet
Kredittilsynet
Norges Bank
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Statistisk Sentralbyrå
Økokrim
Statens Innkrevingssentral
Bergen kommune
Oslo kommune
Stavanger kommune
Trondheim kommune
Oslo skifterett og byskriverembete
Foreningen for allmennyttige stiftelser
Akademikerne
Den Norske Advokatforening
Den norske Bankforening
Den norske Dommerforening.
Det norske Veritas
Handels- og Servicenæringens Hovedkontor
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening
Norges Juristforbund
Norges Museumsforbund
Den Norske Revisorforening
Norske Boligbyggelags landsforening
Norske Inkassobyråers forening
Norsk forening for Fartøyvern
Norsk Presseforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo børs
Revisorrådet
Sparebankforeningen i Norge
Stiftelsen UNIFOR
Universitetene
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Fylkesmennenes arkivforum

Til toppen