Høyringsinstanser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Finansdepartementet
Dei særskilde etterforskingsorgana (SEFO-ane)
Politidirektoratet
Riksadvokaten
Statsadvokatane
Stortingets ombodsmann for forvaltninga
Domstolsadministrasjonen
Datatilsynet
Kredittilsynet
Forbrukarrådet
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Forsvarergruppen av 1977
Landsorganisasjonen i Noreg (LO)
Norges Juristforbund
Norges Lensmannslag
Norsk Presseforbund
Næringslivets hovudorganisasjon (NHO)
Politiembetsmennenes Landsforening
Politiets Fellesforbund
Statsadvokatenes Forening

Til toppen