Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver:

Forbrukerrådet
Fylkesmennene
Tingrettene
Lagmannsrettene
Høyesterett
Domstolsadministrasjonen
Den norske Dommerforening
Den norske Advokatforening
Finansdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Juristenes rettshjelpsforening
Kontoret for fri rettshjelp; Oslo kommune
Rettshjelpskontoret i Indre Finnmark
Juridisk rådgivning for kvinner
Juss Buss
Jussformidlingen i Bergen
Juss hjelpa i Nord-Norge