Høringsinstanser

Departementene

Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansieringsselskapenes Forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertvistutvalget
Gjeldsoffer-Alliansen
Handelens og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Institutt for rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Konkurransetilsynet
Konkursrådet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Markedsføringsforeningen i Oslo
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Juristforbund
Norges Markedsføringsforbund
Norsk forening for bygg- og entrepriserett
Norsk senter for menneskerettigheter
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Inkassobyråers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Regjeringsadvokaten
Rettspolitisk forening
Sparebankforeningen i Norge
Statens institutt for forbruksforskning
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund