HøringsinstanserKommunene

Fylkesmennene

Brønnøysundregistrene

Domstoladministrasjonen

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Finansieringsselskapenes Forening

Finansnæringens hovedorganisasjon (FNH)

Forbrukerombudet

Gjeldsoffer-Alliansen

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Juss Buss

JURK

Jussformidlingen

Juss Hjelpa i Nord-Norge

Juss Hjelpa i Midt-Norge

Kredittilsynet

Norske Inkassobyråers forening

Norsk forum for mekling og konfliktarbeid (MEKON)

Politidirektoratet

Samarbeidsutvalget for forliksråd og hovedstevnevitner (SFH)

Sparebankforeningen i Norge

Statens innkrevingssentral (SI)