Høringsinstanser

Departementene

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Konkurransetilsynet

Kredittilsynet

Norges Bank

Norges Handelshøyskole

Regjeringsadvokaten

Rikstrygdeverket

Skattedirektoratet

Statens Pensjonskasse

Antirasistisk senter

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske lægeforening

Den norske revisorforening

ECON

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Forsikringsklagekontoret

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Gjeldsoffer-Alliansen

Gjensidige NOR Forsikring

Handelshøyskolen BI

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

If Skadeforsikring

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

KLP Forsikring

Landsforeningen for trafikkskadde

Landsforeningen Rettferd for Taperne

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Handicapforbund

Norges Juristforbund

Norges Kreditorforbund

Norsk Forsikringsjuridisk Forening

Norske Forsikringsmegleres Forening

Norske Inkassobyråers Forening

Norske Pensjonskassers Forening

Norsk senter for menneskerettigheter

Næringslivets Hovedorganisasjon

Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Rettspolitisk forening

Sparebank 1 Forsikring

Sparebankforeningen

Trafikkforsikringsforeningen

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

Vesta Forsikring

Vital Forsikring

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund