Høringsinstanser

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Moderniseringsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Statens forvaltningstjeneste
Arbeidsdirektoratet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fylkesmennene
Kredittilsynet
Kommunene
Norges Bank
Politidirektoratet
Statens Innkrevingssentral
Statskonsult
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

Akademikernes Fellesorganisasjon
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den Norske Dataforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Juristforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Sparebankforeningen i Norge
Teknisk Industrivern AS
Telenor ASA
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund