Høringsinstanser

Departementene
Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger og Kristiansand
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Bankklagenemnda
Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertvistutvalget
Innovasjon Norge
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Norges Bank
Patentstyret
Statens Innkrevingssentral
Statens strålevern
Statens veiledningskontor for oppfinnere
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Verdipapirsentralen

Actio Lassen
Assuranseforeningen Gard Oslo
Debitorforeningen
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Det internasjonale handelskammer
Det juridiske fakultet i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim
Finansieringsselskapenes Forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Håmsø patentbyrå
Kommunenes Sentralforbund
KrediNor
KredittPartner AS
Landkreditt
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legemiddelindustriforeningen
Nordenfjeldske Creditreform AS
Nordisk Skibsrederforening
Norges Bilbransjeforbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Huseierforbund
Norges internasjonale energiinstitutt
Norges Kreditorforbund
Norges Rederiforbund
Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse
Norsk forening for industriens patentingeniører
Norsk oppfinnerforening
Norsk Skogbruksforening
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske industridesignere
Norske Inkassobyråers Forening
Norske patentingeniørers forening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Oslo Handelskammers Voldgiftsinstitutt
Patentkontoret Curo
Prosess- og foredlingsindustriens landsforening
Rederienes Landsforening
Skuld Assuranseforening
Tomtefesterforbundet
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund