Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver:

Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet

CEFOR
Den norske Advokatforening
Fraktefartøyenes Rederiforening
Logistikk og Transportindustriens Landsforening
Norges Rederiforbund
Nordisk Skibsrederforening
Rederienes Landsforening
Assuranceforeningen Skuld
Gard Services AS
Dispasjør Bjørn Slaatten
Dispasjør Ragnar Svarstad
Nordisk Institutt for Sjørett