Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar:

Finansdepartementet
Moderniseringsdepartementet
Utanriksdepartementet

Domstoladministrasjonen
Høgsterett
Lagmannsrettane
Oslo tingrett

Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker
Riksadvokaten

Politidirektoratet
Spesialeininga for politisaker

Datatilsynet
Stortingets ombodsmann for forvaltninga

Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Forsvarergruppen av 1977
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Politiembetsmennenes Landsforening
Politiets Fellesforbund
Rettspolitisk forening
Straffedes Organisasjon i Norge (SON)