Høringsinstanser

Departementene
Lovavdelingen i Justisdepartementet
Sysselmannen på Svalbard
Longyearbyen lokalstyre
Svalbard likningskontor
Longyearbyen Arbeiderforening
Svalbard Næringsforening
Svalbard Reiselivsråd
Svalbard Science Forum
Norsk Polarinstitutt
UNIS
Eiscat Svalbard Radar
Kings Bay AS
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS
Brønnøysundregistrene
Statistisk sentralbyrå
Kommunenes sentralforbund