Høringsinstanser

Departementene
Domstoladministrasjonen
Politidirektoratet
Økokrim
Kredittilsynet
Konkurransetilsynet
Konkursrådet
Forbrukerrådet
Forbrukerombudet
Regnskapsregisteret, Brønnøysund
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Advokatbevillingsnemnden
Disiplinærnemnden for advokater
Domstoladministrasjonen
Den norske Advokatforening
Norges Juristforbund
Rettshjelpernes Juristforening
Den norske dommerforening
Den norske Revisorforening
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norske Inkassobyråers Forening
Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening