Høringsinstanser

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Moderniseringsdepartementet

Domstolene

Fylkesmennene

Norges Bank

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Aleneforeldreforeningen

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Finansnæringens hovedorganisasjon

Juridisk Rådgivning for kvinner

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Foreningen 2 Foreldre

Kirkens familievern

Landsorganisasjonen i Norge

Næringslivets Hovedorganisasjon

Offentlige Familievernkontorers Organisasjon

Sparebankforeningen i Norge

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund