Høringsinstanser

Departementene

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Barneombudet

Bransjeutvalget for bilbergere

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske dommerforening

Fagforbundet

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forsikringskundenes interesseorganisasjon

Forsikringsklagekontoret

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

Kommunenes Sentralforbund

Kongelig Norsk Automobilklub

Landsforeningen for Trafikkskadde

Landsorganisasjonen i Norge

Lastebileiernes Forening

Logistikk- og Transportindustriens Landsforening

MC-rådet

Motorførernes Avholdsforbund

Norges Automobil-Forbund

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bilutleieforbund

Norges Handikapforbund

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Parkeringsforening (NORPARK)

Norges Taxiforbund

Norges Turbileierforbund

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Forsikringsjuridisk Forening

Norsk Motorcykkel Union (NMCU)

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk Trafikksikkerhetsforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Opplysningsrådet for veitrafikken

Politidirektoratet

Regjeringsadvokatembetet

Riksadvokaten

Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole (SINTEF)

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Syklistenes Landsforening

Trafikkforsikringsforeningen

Trafikkforum

Trafikkskaddes Landsforbund

Transportbedriftenes Landsforening

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Transportøkonomisk institutt

Trygg Trafikk

Vegdirektoratet

Yrkestrafikkforbundet