Høringsinstanser

Departementene
Fylkesmennene
Fylkesmennenes arkivforum
Brønnøysundregistrene
Forbrukerrådet
Kredittilsynet
Norges Bank
Riksrevisjonen
Statens Innkrevingssentral
Statistisk Sentralbyrå
Stiftelsestilsynet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Økokrim
Bergen kommune
Oslo kommune
Stavanger kommune
Trondheim kommune
Oslo skifterett og byskriverembete

Akademikerne
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den Norske Revisorforening
Det norske Veritas
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Foreningen for allmennyttige stiftelser
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening
Norges Juristforbund
Norges Kreditorforbund
Norges Museumsforbund
Norske Boligbyggelags landsforening
Norske Inkassobyråers forening
Norsk forening for Fartøyvern
Norsk Presseforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo børs
Sparebankforeningen i Norge
Stiftelsen UNIFOR
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund