Høringsinstanser

Liste med høringsinstansen, sorteres alfabetisk.

Departementene

Akademikerne

Avinor

Beredskapsetaten i Bergen

Beredskapsetaten i Oslo

Den norske Atlantershavskomité

Departementenes servicesenter

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

El og IT forbundet

Energibedriftenes landsforening

Esso Norge

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forskningsrådet

Forum for strategisk nettutvikling

Fremtiden i våre hender

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Greenpeace Norge

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

Hovedredningssentralene

Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Stavanger

Kommunenes sentralforbund

KRIPOS

KS bedrift

Kvinners frivillige beredskap

Landsdelsutvalget

Landsorganisasjonen i Norge

Miljøstiftelsen Bellona

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Natur og ungdom

Nelfo

NetCom

NextGenTel

Nord Pool ASA

Norges landbrukshøyskole

Norges miljøvernforbund

Norges rederiforbund

Norsk Hydro

Norsk journalistlag

Norsk presseforbund

Norsk redaktørforening

Norsk rikskringkasting

Norsk utenrikspolitisk institutt

Norske avisers landsforening

Norske Shell

NORVAR

NSB

Næringslivets hovedorganisasjon

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Næringslivets sikkerhetsråd

Oljeindustriens landsforening

Politidirektoratet

Politidistriktene

Politiets sikkerhetstjeneste

Polyteknisk forening

Prosess- og foredlingsindustriens landsforening

Sintef

Statens Havarikommisjon for transport

Statkraft

Statnett

Statoil

Sysselmannen på Svalbard

Tele2

Telenor

Telfo

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

YS

ØKOKRIM

Gjenpart:

Statsministerens kontor