Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Barne- og likestillingsdepartementet

Finansdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Fylkesmannen i Hordaland

Bergen kommune

Den norske advokatforening

Kommunenes sentralforbund

Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen

Stiftelsen rettferd for taperne, Postboks 84, 2882 Dokka

Advokat Per Magne Kristiansen, Lille Markeveien 18, 5005 Bergen

Advokat Asgeir Thomassen, Postboks 184 Sentrum, 5804 Bergen