Høringsinstanser

Departementene

Sametinget
Finnmark fylkeskommune
Finnmarkseiendommen

Bergvesenet
Domstoladministrasjonen
Fylkesmannen i Finnmark
Reindriftsforvaltningen
Statskog SF

Norske Reindriftsamers Landsforbund
Norske Samers Riksforbund

Den Norske Advokatforening
Den norske dommerforening
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets Hovedorganisasjon

Finnmark Bondelag
Finnmark Bonde- og Småbrukerlag
Finnmark Fiskarlag

Norges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark
Alta Laksefiskeri Interessentskap
Laksebreveierforeningen for Tanavassdraget
Neidenelvens Fiskefellesskap

Alta kommune
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
Gamvik kommune
Hammerfest kommune
Hasvik kommune
Karasjok kommune
Kautokeino kommune
Kvalsund kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune
Porsanger kommune
Sør-Varanger kommune
Tana kommune
Vadsø kommune
Vardø kommune