Høringsinstanser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Finansdepartementet

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Norges Lensmannslag

Norske Inkassobyråers Forening

Norske Kredittopplysningsbyråers Forening

Nærings- og handelsdepartementet

Politidirektoratet

Skattedirektoratet

Sparebankforeningen

Statens innkrevingssentral