Høringsinstanser

Departementene

Sysselmannen på Svalbard

Longyearbyen lokalstyre

Svalbard Arbeiderparti

Svalbard Høyre

Svalbard Kristelig folkeparti

Svalbard Fremskrittsparti

Tverrpolitisk Fellesliste

Svalbard likningskontor

Universitetssenteret på Svalbard AS

Longyearbyen Arbeiderforening

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

Svalbard Næringsforening

Svalbard Reiselivsråd

Svalbard Science Forum

Kings Bay AS

Kommunenes Sentralforbund

Skattedirektoratet

Statistisk sentralbyrå

De registrerte politiske partiene