Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Høringsinstanser

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Domstoladministrasjonen

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Sivilombudsmannen
Datatilsynet

Bergen forsvarerforening
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Tilsynsrådet for dommere
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Kompetanseutvalget for dommere
Forsvarergruppen av 1977
Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges Juristforbund
Rettspolitisk forening

Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening

Akademikerne
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets Hovedorganisasjon