Høringsinstanser

Høringsinstanser:

Norsk Brannvernforening
Kommunenes Sentralforbund (som knutepunkt for kommunene)
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Norsk Pyroteknisk Bransjeråd
Forbrukerrådet
Forbrukerombudet
110-senralene (som knutepunkt for de kommunale brannvesen)
Sosial- og helsedirektoratet
Politidirektoratet
Riksadvokaten
Helseforetakene
Naturvernforbundet
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Toll- og avgiftsdirektoratet
Norges kvinne- og familieforbund