Høringsinstanser

Høringsinstanser

Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Fylkesmannen i Buskerud
Drammen kommune
Kommunenes sentralforbund
Den Norske Advokatforening
Stiftelsen rettferd for taperne