Høringsinstanser

Liste over høringsinstanser  
Finansdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Utvalgte kommuner:
Oslo kommune
Bergen kommune
Trondheim kommune
Stavanger kommune
Kristiansand kommune
Fredrikstad kommune
Tromsø kommune
Gjøvik kommune
Ålesund kommune
Bodø kommune
Alta kommune
Karasjok kommune
Lenvik kommune
Narvik kommune
Steinkjer kommune
Levanger kommune
Oppdal kommune
Hamar kommune
Tynset kommune
Nord-Aurdal kommune
Sandefjord kommune
Skien kommune
Arendal kommune
Førde kommune
Molde kommune
Voss kommune
Gol kommune
Kongsberg kommune
Bø kommune
Vestby kommune
Sande kommune
Haugesund kommune
Sirdal kommune
Volda kommune
Flora kommune      

Forliksrådene
Domstoladministrasjonen
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Politidirektoratet Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn (SFN)