Høringsinstanser

Liste over høringsinstanser

Departementene

Brønnøysundregistrene
Konkursrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Skattedirektoratet
ØKOKRIM
Datatilsynet

Domstoladministrasjonen
Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Stavanger byfogdembete
Oslo byfodembete

Den norske advokatforening
Den norske revisorforening
Finansnæringens Hovedorgansisasjon
Gjeldsoffer-Alliansen
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Norske Inkassobyråers forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Stiftelsen Norsk Konkursfond
Styreakademiet – Norsk Forening for Styrearbeid