Høringsinstanser

Departementene
Biskopen i Nord-Hålogaland
Nord-Hålogaland bispedømmeråd Svalbard kirke
Svalbard kirkeråd
Fylkesmannen i Troms
Longyearbyen lokalstyre
Riksantikvaren
Sysselmannen på Svalbard
Kommunenes Sentralforbund
Svalbard Arbeiderparti
Svalbard Fremskrittsparti
Svalbard Høyre
Tverrpolitisk fellesliste
Kings Bay AS
Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS