Høringsinstanser - Endring av vaktvirksomhetsloven

Amnesty International (norsk avdeling)

Antirasistisk senter

Arbeidstilsynet

Barneombudet

Den Norske Advokatforening

Departementene

Det juridiske fakultet, Bergen

Det juridiske fakultet, Oslo

Det kriminalitetsforebyggende råd

Dyrebeskyttelsen i Norge

Forbrukerombudet

Frivillighet Norge

Norsk senter for menneskerettigheter)

Institutt for rettsvitenskap, Tromsø   

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Helseforetakene

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter

Kontoret for fri rettshjelp

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillingsombudet

Luftfartstilsynet

Norges Bank

Norges Juristforbund

Norges Lensmanns- og politilederlag

Norsk forening for kriminalreform

Norsk organisasjon for asylsøkere

Norske Kvinnelige Juristers Forening

Næringslivets hovedorganisasjon

Organisasjon mot offentlig diskriminering

Politiembetsmennenes Landsforening

Petroleumstilsynet

Politidirektoratet

Politiets Fellesforbund

Politimestrene

Regjeringsadvokaten

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Sjøfartsdirektoratet

Skattedirektoratet

Sikker Vakt

Toll-og avgiftsdirektoratet

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Til toppen