Høringsinstanser

AGA AS

Agder energi nett

Akademikerne

Akershus universitetssykehus

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Arcus Kjemi AS

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

AS Feiring Bruk

AS Norske Shell

Bensinforhandlernes Bransjeforening

Bergen Arkitekthøyskole

Bergindustriens landssammenslutning (BIL)

Borealis AS

Borregaard

Bransjerådet for Fjellsprengning (BfF)

Branntjenestens Yrkesorganisasjon

Brødrene Risa AS

Conoco Phillis Jet AS

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Departementene

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

Det Norske Veritas

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Display Import AS

Drammen Fjernvarme

Dyno Nobel AS

Elkem Aluminium ANS

Energos AS

Engelsrud NFI Pyrotechnics AS

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg EBA

Esso Norge AS

Festival Fyrverkeri AS

Finansnæringens hovedorganisasjon

Forbrukerrådet

Force Technology Training AS

Forsvarsbygg

Forsvarets Forskningsinstitutt

Fransefoss Pukk AS

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Gasnor AS

Gassco AS

Greenpeace Norge

Hafslund ASA

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

Haugerud Varmesentral AS c/o OBOS

Haukeland Universitetssykehus

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Helse Nord

Huseiernes Landsforbund

Hydro Aluminium AS

Høgskolen Stord-Haugesund

Ineos Norge AS

Institutt for Energiteknikk

Jacob Hatteland Kjemi AS

Jakhelln Transport & lager

Jotun AS

Kjell Foss Pukkverksprengning AS

Kommunene

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Logistikk og Transportindustriens Landsforening

Landteknikk Fabrikk AS

LPG Norge

Lyse Gass AS

Maskin Entreprenørenes Forbund (MEF)

Maxam Norge AS

Mesta

Multiconsult AS

Nammo Raufoss AS

Nammo NAD

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

NCC Råstoffer

NELFO – Foreningen for El og IT Bedriftene

Nemco Certification AS

Nor-Cargo AS

Norges byggforskningsinstitutt Sintef

Norges Blindeforbund

Norges Brannskole

Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO)

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norsk Brannbefals Landsforbund

Norsk Brannvernforening

Norsk Energi

Norsk forening for farlig avfall

Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF)

Norsk Gassenter AS

Norsk Hydro ASA

Norsk Industri

Norsk Kjelkontroll AS

Norsk Kjøleteknisk Forening

Norsk Kommunalteknisk forening

Norsk Naturgassforening BA

Norsk Petroleumsinstitutt

Norsk Pyroteknisk Bransjeråd (NPB)

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk Teknologisenter

Norske Felleskjøp

Norske Rørleggerbedrifters Landsforening

Norske Skog Nortura BA

NTNU

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

OBOS AS

Oljedirektoratet

Orica Mining Services

PARAT Halvorsen AS

Pasientombudet

Peder Halvorsen Industrier AS

Petroleumstilsynet (Ptil)

Politidirektoratet

Politiets fellesforbund

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Progas AS

Pukk- og grusleverandørenes landsforening (PGL)

Pyro-Tech, Firma Hanshaugen

Pyropartner

Rambøll Norge AS

Regjeringsadvokaten

Rema Bensin Norden AS

Renor AS

Rettspolitisk forening

Ringnes Bryggeri AS

Riksantikvaren

Rikshospitalet

Riksrevisjonen

Rosenborg pyrotekniske

Rådgivende Ingeniørers Forening

Scanpower AS

Schenker Linjegods AS

Sivilombudsmannen

Skulstad Entreprenør AS

Sosial- og helsedirektoratet

Spectra Norge

Standard Norge

Star Maling og Lakkfabrikk AS

StatoilHydro

Statoil Norge AS

Statens helsetilsyn

Statens bygningstekniske etat

Statens forurensningstilsyn (SFT)

Statistisk sentralbyrå

Statstjenestemannforbundet

Stenindustriens landssammenslutning (SIL)

St. Olavs Hospital

Svea Fyrverkeri

Sysselmannen på Svalbard

Tekna

Tekniske entreprenørers landsforening

Teknologisk Institutt Sertifisering AS

Tokerud Varmesentral AS

Trainor AS

Transportbedriftenes Landsforening

Tuwinor

Ullevål universitetssykehus

Valdres Anlegg AS

Viking Sprengstoff

Volvat Medisinske Senter AS

Yara Norge AS

Yara Praxair AS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Øifjord & Aanes Entreprenørforretning AS

Østenstad Sprengningsservice AS