Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Høringsinstanser

Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Fylkesmannen i Hordaland
Bergen kommune
Den norske advokatforening
Kommunenes sentralforbund
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Stiftelsen rettferd for taperne
Advokat Per Magne Kristiansen, Bergen
Advokat Asgeir Thomassen, Bergen