Høringsinstanser

Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Politidirektoratet
Riksadvokaten
Sør-Trøndelag politidistrikt
Nord-Trøndelag politidistrikt
Kriminalomsorgen region nord
Domstoladministrasjonen
Høyesterett
Frostating lagmannsrett
Sør-Trøndelag tingrett
Trondheim tingrett
Fosen tingrett
Sør-Trøndelag jordskifterett
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Hemne kommune
Snillfjord kommune
Agdenes kommune
Oppdal kommune
Rennebu kommune
Meldal kommune
Orkdal kommune
Røros kommune
Holtålen kommune
Midtre Gauldal kommune
Melhus kommune
Skaun kommune
Klæbu kommune
Malvik kommune
Selbu kommune
Tydal kommune
Trondheim kommune
Hitra kommune
Frøya kommune
Ørland kommune
Rissa kommune
Bjugn kommune
Åfjord kommune
Roan kommune
Osen kommune
Kommunenes Sentralforbund
Den norske Dommerforening
Dommerfullmektiggruppen
Den Norske Advokatforening
Norges Juristforbund
Parat
Norsk Tjenestemannslag
Akademikerne